Massabalans, energiebalans

Op basis van de flowchart van het energieconversiepark wordt  een blokschema opgemaakt waarbij de verschillende conversiestappen in de keten worden samengenomen in 1 black box, wat de keten en berekeningen minder complex en uitgebreid maakt. Op dit blokschema worden alle in- en uitgaande massa en energiestromen aangegeven. Hiervoor is informatie nodig over de opbouw van de keten en grootte van alle in- en uitgaande stromen. 

Dit blokschema is de basis waarop de massabalans, energiebalans en broeikasgasbalans wordt berekend.

 
 

De massabalans geeft de massa weer van al de relevante input- en outputstromen van het volledige productiesysteem. De energiebalans doet hetzelfde, maar dan op basis van energie i.p.v. massa.

Uit de energiebalans wordt het besparingspotentieel aan fossiele energieinput (fossil fuel comparator B-SAT) berekend.