4. Processen

Binnen een ECP wordt gezocht naar een slimme combinatie van conversietechnieken om lokale biomassastromen te benutten. Een belangrijke stap die zorgt voor deze slimme combinatie is het zoeken naar geschikte conversietechnieken voor de geïnventariseerde lokale biomassastromen. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op hoe te komen tot een keuze van technieken.

Schematische voorstelling van een ECP concept

 

Sleutelvragen:

  • Welke processen kunnen gebruikt worden in een ECP?
  • Welke biomassastromen zijn geschikt voor een bepaald proces?
  • Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een proces?