7. Logistiek

Het doel van een goede logistieke organisatie is om de juiste hoeveelheden biomassa, van de juiste kwaliteit, op het juiste moment, op de juiste plaats te krijgen. Leveringszekerheid is van groot belang in de logistieke keten.

De volgende aspecten worden in dit hoofdstuk behandeld:

  1. Specifieke karakteristieken van biomassa in relatie tot logistiek
  2. Afzonderlijke componenten van de logistieke biomassaketen
  3. Biomassawerf concept
  4. Bio-commodities
  5. Ondersteuningsmethode Bioloco
  6. Reacties van stakeholders op stellingen t.a.v. biomassalogistiek
  7. Logistieke ervaringen in de ECP-cases