10.5 Toepassing op de ECP cases

De B-SAT duurzaamheidsanalyse is toegepast op de vijf ECP cases en opgenomen in de rapportering van de cases:

In de uitgewerkte cases wordt tussen 87 en 96% broeikasgassen bespaard ten opzichte van het fossiele referentiesysteem. Deze grote broeikasgassenbesparing wordt gerealiseerd door het benutten van residuen - er is geen energie of bemesting benodigd voor cultivatie - en omdat de voor productie benodigde elektriciteit en warmte zo veel mogelijk binnen het ECP zelf worden opgewekt, wat de fossiele energie-input tot een minimum beperkt. De geproduceerde energie en brandstoffen voldoen dan ruimschoots aan de duurzaamheidsvoorwaarden opgelegd door Europa.