10. Duurzaamheid

Duurzaamheid is uitgegroeid tot een populair concept: het besef dat het anders moet, is voor iedereen duidelijk. Minder eenduidigheid bestaat er omtrent de concrete invulling van het begrip.

In dit thema gaan we na hoe we het begrip duurzaamheid kunnen meenemen bij de evaluatie van de haalbaarheid van het project. We gaan na welke factoren de duurzaamheid van een ECP bevorderen en welke deze doen afnemen; succesfactoren en knelpunten.

In eerste instantie wordt de complexiteit van het begrip duurzaamheid kort in kaart gebracht. Vervolgens gaan we in op: