Publicatie en documentatie

Het project Energie Conversie Parken heeft als doel de ontwikkeling te stimuleren van een innovatieve aanpak om biomassa reststromen efficiënter en kosteneffectiever te benutten als grondstof, voor energie en materialen. Heel wat informatie wordt in het kader van dit project verzameld en gegenereerd. Het betreft basis kennis, achtergrondinformatie en nieuwe resultaten voortkomend uit onderzoeken in dit project.

Volgende informatie kan U terugvinden in de verschillende categorieën:

 

Inmiddels is de eindbrochure van het ECP project beschikbaar "Energie Conversie Parken - Slim benutten van regionaal beschikbare biomassastromen". Indien u een exemplaar wenst te ontvangen, gelieve contact op te nemen met één van de projectpartners.

 

 

De informatie die hier toegankelijk is gemaakt is gebaseerd op informatie afkomstig van bij de projecten betrokken partijen. Meer informatie kunt u bij hen verkrijgen.

De beheerder van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud noch voor gevolgen door het gebruik van deze informatie.