Kennisplatform

In de loop van het project werd een kennisplatform ECP gemaakt. Dit is bedoeld voor wie een geïntegreerde aanpak van ‘moeilijke biomassastromen’ wil uitwerken. Het bevat praktische tips rond de verschillende aspecten van de organisatie van een ECP, een ‘stappenplan’, verwijzingen naar diverse rekenmodellen, overzichten van geschikte technologieën en met name ook case beschrijvingen met wat dit ECP project geleerd heeft uit de verschillende cases.

Het kennisplatform is opgedeeld in verschillende hoofdstukken zoals hieronder weergegeven.