1. Routekaart

Het geclusterd ontwikkelen van bioenergieprocessen en eventueel andere biobased processen biedt kansen voor synergie. Dit verbetert de haalbaarheid van nieuwe initiatieven. Door clustering kunnen niet alleen diverse (regionale) biomassastromen worden verwerkt, maar kunnen ook reststromen van processen - door onderlinge uitwisseling - worden benut. Een dergelijk cluster van processen noemen we een ECP (Energie Conversie Park).

Vanwege complexe onderlinge relaties en externe factoren die de haalbaarheid van bioenergieprocessen beïnvloeden is de ontwikkeling van een ECP verre van triviaal. Deze ‘routekaart voor ECP ontwikkeling’ beschrijft in het kort de belangrijkste processen bij de vorming van een ECP.

Sleutel leerpunten voor ontwikkeling van een ECP:

  • De ontwikkeling van een ECP wordt getriggerd door specifieke lokale/regionale kansen of bedreigingen. Daar dient het ontwikkelproces op te worden afgestemd.
  • De ontwikkeling van ECP vergt actieve ontwikkeling van verschillende installaties, mogelijk door verschillende initiatiefnemers. Een adequaat ontwikkelingsproces is daarbij van groot belang.

Volgende onderdelen worden in dit hoofdstuk besproken:

  1. Belangrijke factoren bij de ontwikkeling van een ECP
  2. 10-stappen procedure om te komen tot een businessplan
  3. Benadering: blueprint en stapsgewijze ontwikkelingen
  4. Zoekprocessen
  5. Praktische voorbeelden: routes binnen de ECP cases