8. Organisatie en financiering

Bio-energie projecten onderscheiden zich van andere duurzame energieprojecten op een aantal punten. Bio-energie is weliswaar duurzame energie en als zodanig vergelijkbaar met zonne- en windenergie. Bij zonne- en windenergie is de grondstof (zon en wind) echter gratis, terwijl deze bij bio-energie vaak een aanzienlijk deel van de operationele kosten vormt. Bio-energieprojecten zijn daarin meer te vergelijken met fossiele energieprojecten.

In het geval van een Energieconversiepark (ECP) komt daarbij dat samenwerking tussen verschillende partijen noodzakelijk is. Deze samenwerking brengt een onderlinge afhankelijkheid met zich mee, welke goed afgedekt dient te worden met – bij voorkeur - langjarige afspraken.

In dit hoofdstuk bespreken we volgende punten: 

  1. Relevante kenmerken bij het opzetten van ECP projecten
  2. Samenwerkingsverbanden
  3. Financieringsmodellen
  4. Organisatie van de aanbesteding van biomassastromen door overheden
  5. Juridische aspecten van netwerken (warmte, biogas)