6. Economie

Na het bepalen van de locatie, het inventariseren van de beschikbare biomassa, het zoeken naar geïnteresseerde partijen en het opstellen en technisch evalueren van de ECP-concepten, dient de economische haalbaarheid van een ECP te worden nagegaan. In dit onderdeel van het kennissysteem wordt aangegeven hoe de economische haalbaarheid van het ECP concept geëvalueerd wordt.

Gezien de sterke samenhang tussen de technische evaluatie (massa- en energiebalans) en de evaluatie van de economische haalbaarheid, wordt het gebruik van een geïntegreerd model aangeraden. Biomassa energieconversieprojecten kennen bijvoorbeeld vaak schaalvoordelen die door de koppeling van beide evaluaties in één stap doorgerekend kunnen worden.