2. Biomassa

Een ECP heeft als één van de doelstellingen het optimaal benutten van lokale biomassastromen. Bij de start van het te ontwikkelen ECP concept moet getracht worden een zo compleet mogelijk beeld te krijgen op de lokaal beschikbare biomassa. Voor het verkrijgen van een goed overzicht van de lokaal aanwezige biomassa is het nodig de types en hoeveelheden biomassa, de samenstelling en de manier waarop die beschikbaar is (ontsluitingsmogelijkheden) in kaart te brengen.

Volgende aspecten komen aan bod in dit hoofdstuk:

  1. Overzicht van biomassabronnen en karakteristieken, specifiek geschikt voor ECP toepassing
  2. Verschillende methoden om biomassastromen in kaart te brengen
  3. Aanbesteden van de verwerking van biomassastromen door overheden
  4. Manieren om biomassa aanvoer en beschikbaarheid te regelen