5. Synergie

Genereren van synergie in een ECP

Het clusteren van meerdere conversietechnieken en biomassastromen op een ECP locatie is onder andere gericht op synergie, (1) om schaalvoordelen te bereiken, en (2) om een optimale verwaarding van reststromen en warmte te realiseren door onderlinge uitwisseling van nevenstromen tussen processen.

Voor het maken van keuzes over onderlinge clustering is het van groot belang een goed beeld te hebben van de technische mogelijkheden van synergie en van de omvang van de voordelen ten opzichte van eventuele nadelen ten opzichte niet-geclusterde ontwikkeling.

Sleutel leerpunten voor synergie in een ECP:

  • Clustering is vooral nuttig voor benutting van laagwaardige (volumineuze) reststromen en ook voor restwarmte. Voor benutting van hoogwaardige stromen hebben eventuele transportkosten een relatief kleine invloed.
  • Onderlinge uitwisseling/benutting van reststromen draagt bij aan duurzaamheidsefficiëntie; andere vormen van synergie dragen vooral bij aan acceptatie en kostenbesparingen.