Project

Geïntegreerde benutting van moeilijke reststromen

Het project heeft als doel de praktische haalbaarheid aan te tonen van een Energie Conversie Park (ECP), namelijk een goed geïntegreerde verwerking van regionaal aanwezige biomassa reststromen. Het gaat dan om reststromen die nu nog maar beperkt worden verwerkt en om stromen waarvan de huidige benutting eigenlijk economisch niet goed haalbaar is en dus veel vergoeding en subsidie vragen. Een optimale verwerking, van meerdere stromen en met meerdere verwerkingstechnieken kan optimaal alle energie en massa benutten. Dat levert lagere kosten, meer toepassingsmogelijkheden en minder noodzaak biomassa van elders te importeren.

Case studies voor haalbaarheid

Voor vijf proeflocaties is daarvoor een studie uitgevoerd. Dat heeft een technologisch ontwerp opgeleverd en een business plan dat de haalbaarheid laat zien. Er werd per locatie samengewerkt met bedrijven, organisaties en overheden die hun activiteiten, afzet van biomassa reststromen, toepassing van technieken en benutting van energie en producten zo efficiënter kunnen organiseren.

Figuur: locaties van de cases binnen de 'Grensregio Vlaanderen-Nederland'

Projectdetails

Het project loopt van 1 april 2010 tot 30 juni 2013 en wordt uitgevoerd door vijf instellingen uit Vlaanderen en Nederland: VITO, Avans Hogeschool, Universiteit van Hasselt, Wageningen Universiteit, Hogeschool Zeeland. Ze worden daarbij geassisteerd door adviesbureaus. Een stuurgroep adviseert bij de goede uitwerking van de plannen.

Voor meer informatie neemt u contact op met Ir. Luc Pelkmans van VITO.

 

Inmiddels is de eindbrochure van het ECP project beschikbaar "Energie Conversie Parken - Slim benutten van regionaal beschikbare biomassastromen". Indien u een exemplaar wenst te ontvangen, gelieve contact op te nemen met één van de projectpartners.