Case studies

Voor een vijftal locaties, verspreid over de grensregio Vlaanderen-Nederland, zijn studies gedaan om de haalbaarheid van het ECP-concept te demonstreren. De studies hebben voor elke locatie een technologisch ontwerp opgeleverd, evenals een business plan dat voor die specifieke situatie optimaal is. Voor elk concept is tot slot ook een duurzamheidsanalyse uitgevoerd.

Bij de ontwikkeling van de concepten is samengewerkt met bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Om van elkaar te kunnen leren en om  een zo haalbaar mogelijke business case te creëren.
 
De vijf locaties die bestudeerd zijn:
De locaties zijn weergegeven op onderstaande kaart van het Interreg gebied.