9. Maatschappij, wet- en regelgeving

Het daadwerkelijk realiseren van een ECP zal in de praktijk vaak naast economische en technische belemmeringen ook op diverse maatschappelijke en juridische belemmeringen stuiten. Deze liggen op het vlak van milieuvergunningen en daaraan gerelateerde juridische procedures, maar ook het maatschappelijke draagvlak in het algemeen. Dit lijkt paradoxaal, omdat juist een ECP toch mede wordt gerealiseerd om maatschappelijk gewenste milieu en duurzaamheid doelstellingen te behalen.

Het rapport ‘Botsende Belangen in de biobased economy’ geeft een overzicht van de diverse belemmeringen in de regelgeving en uitvoeringsprocessen en geeft daarvoor oplossingsrichtingen aan. Inmiddels zijn een aantal van deze oplossingen geïmplementeerd. Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten voor wat betreft de juridische aspecten en de sociale acceptatie van biomassa conversieparken. Afgesloten wordt met een overzicht van achtergrondinformatie en nuttige links.