2.2 Inventarisatie

De optimale benutting van lokale biomassastromen staat centraal binnen het ECP concept. Biomassa komt over het algemeen verspreid beschikbaar, bevat relatief veel vocht en heeft een lagere energiedichtheid dan fossiele brandstoffen. Dat wil zeggen dat transport van biomassa duurder is dan transport van fossiele grondstoffen, zowel in termen van energie als ook in termen van kosten. Binnen het ECP project is daarom in de regel een regionale biomassa inventarisatie uitgevoerd in een straal van ongeveer 30 kilometer rond de ECP-locaties. In bepaalde gevallen is wel buiten de regio gekeken als de biomassa toch relatief gemakkelijk te transporteren bleek, bijvoorbeeld in het geval van droog hout, bij het aanwezig zijn van goede logistieke voorzieningen (trein, boot) of omdat de aard van het biomassamateriaal de extra kosten en moeite waard leken te zijn.

Sleutelvragen:

  • Welke biomassastromen komen in aanmerking?
  • Welke methodiek gebruiken om lokale biomassa te inventariseren?
  • Welke informatie verzamelen over de biomassastromen?
  • Hoe reëel contracteerbare biomassastromen determineren?