2.2.2 Karakteriseren biomassastromen

Bij het bepalen van het potentieel gaat wordt primair gezocht naar gegevens rond omvang en aanbod. Aanvullende gegevens zijn evenwel nuttig en kunnen richtinggevend zijn bij het vormgeven van het technische concept. De volgende parameters betreffende biomassa zijn nuttig voor de verdere ontwikkeling van een ECP:

  • omvang en aanbod;
  • verloop in de tijd (seizoensschommelingen);
  • samenstelling, waaronder vocht en droge stofgehalte, as;
  • verontreinigingen;
  • aanwezigheid waardevolle componenten;
  • verbrandingswaarde;
  • opbrengst van biogas;
  • feitelijke herkomst, formele eigenaar, betrokken activiteiten, bedrijven of instanties;
  • contracteerbaarheid en/of bestaande contracten en eventuele bestaande prijs dan wel vergoeding;
  • bronlocaties (i.v.m. logistieke planning).

Deze gegevens kunnen deels verzameld worden door literatuuronderzoek en bijvoorbeeld door het benutten van algemene kentallen van het type biomassa. Naar deze gegevens kan onderzoek worden gedaan via enquêtering.