g. Beleid

Het beleid speelt een belangrijke rol voor ECP-achtige initiatieven. We kunnen hun rol opdelen in 3 categorieën:

  • vergunningen en juridische procedures
  • ondersteuningsbeleid (bv. van hernieuwbare energie)
  • stimuleringsklimaat (opstellen van een visie, stimulerende en faciliterende rol via regionale ontwikkelingsmaatschappijen)

Het was de initiële betrachting binnen het ECP project om biomassa initiatieven zonder subsidies rendabel te maken. Dit blijkt in de meeste gevallen nog niet mogelijk. De economische haalbaarheid van dit type projecten staat of valt doorgaans nog met het ondersteuningsbeleid.

We hebben wel gezien dat huidige ondersteuningsmechanismen vaak niet leiden tot optimale oplossingen. Er is onvoldoende balans in ondersteuning tussen de verschillende outputmogelijkheden (elektriciteit, warmte, biobrandstoffen, bio-producten). Dit kan ook marktverstorend werken.