d. Outputproducten

Zie ook thema outputproducten.

Biomassa kan worden ingezet voor het opwekken van energie in allerlei vormen, direct of na omzetting in een praktisch hanteerbare vaste, gasvormige of vloeibare brandstof. Daarnaast kan biomassa gebruikt worden als grondstof voor producten, materialen, complexe organische verbindingen of componenten. Hoewel veel mogelijk is op chemisch en technologisch gebied, is nog niet alles economisch haalbaar en zinvol in de praktijk.

In alle ECP cases is vergisting één van de basisconversietechnieken. De valorisatie van het geproduceerde biogas is dan ook een centraal gegeven dat telkens terugkwam. Specifieke leerpunten rond biogas en bio-methaan vindt u hier.

De mogelijkheid voor lokale warmteuitwisseling is een belangrijke factor bij de locatiekeuze voor een ECP. Warmte is moeilijk transporteerbaar en wordt best lokaal benut. Uitwisseling is mogelijk met partijen die warmte op overschot hebben, of warmte nodig hebben. Andere outputproducten (zoals elektriciteit of biobrandstoffen) zijn veel makkelijker transporteerbaar. Specifieke leerpunten rond warmte vindt u hier.