b. Locatiekeuze

De selectie van een mogelijke locatie hangt van heel veel factoren af.

Opportuniteiten:

 • koppeling aan bestaande faciliteiten van de trekkende partij en fysieke uitbreidingsmogelijkheden. Dit is een typisch ankerpunt van waaruit het cluster ontwikkeld wordt.
 • beschikbaarheid van vergunde terreinen voor dit soort activiteiten (bv. op nieuwe bedrijventerreinen),

Uitwisselingsmogelijkheden:

 • de zoek naar synergieën - vooral rond warmteuitwisseling - is ook bepalend voor de locatiekeuze,
  • in de buurt van partijen die warmte op overschot hebben,
  • dicht bij de warmtevraag (residentieel of industrie),
  • koppeling aan partijen die biomassareststromen hebben,
  • koppeling aan partijen die de producten of reststromen van de ECP verder kunnen verwerken,
 • in de buurt van biomassa bronnen of logistieke hubs,
 • nabijheid van een netwerk (elektriciteit, gas of warmte) waar op kan aangesloten worden,

Toegankelijkheid:

 • toegankelijkheid van de site en logistieke mogelijkheden om biomassa aan te voeren, en producten af te voeren (via water en/of weg),

Draagvlak:

 • draagvlak vanuit de lokale gemeenschap (gemeentebestuur, omwonenden). Staan de gemeente en omwonenden positief tegenover dit soort initiatieven, of eerder weigerachtig?