9.4 Draagvlak vergroten

Vergroten voordelen: coöperatie

De voordelen voor een lokale gemeenschap kunnen worden vergroot door een sterkere participatie, bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie). In de literatuur wordt aangetoond dat een beperkte omvang van co-eigenaarschap door de lokale gemeenschap al positieve effecten heeft op de acceptatie van inrichtingen voor duurzame energie. Een overzicht van coöperaties is te vinden via www.duurzameenergie.org en www.rescoop.eu (coöperaties binnen Europa)

Managen van maatschappelijke acceptatie

Uit sectie 9.2 blijkt dat de maatschappelijke acceptatie van biomassacentrales belemmeringen zal ondervinden. Een en ander is sterk afhankelijk van de locatiespecifieke omstandigheden. Een gestructureerde dialoog met stakeholders en een tijdige en transparante communicatie is noodzakelijk vanwege de onbekendheid met de technologie, en de waargenomen nadelen. In samenwerking met stakeholders kunnen voordelen daarnaast worden vergroot.

Het Europese project Create Acceptance heeft de ESTEEM toolbox opgeleverd: Engage STakEholders through a systEmatic toolbox to Manage new energy projects.

In volgende figuur is de ESTEEM aanpak schematisch weergegeven:

ESTEEM en de 6 stappen waarmee maatschappelijk draagvlak kan worden vergroot (PM = project manager)

Deze aanpak biedt een gestructureerde werkwijze om tot een dialoog te komen tussen initiatiefnemers van een project en overige stakeholders.