Sluiskil - acceptatie

De ECP concepten voor Sluiskil sluiten aan bij 'Biopark Terneuzen'. De ontwikkeling van Biopark Terneuzen is een typisch voorbeeld van een stapsgewijs ontwikkelingsproces in een bestaande industriezone.
Zoekprocessen naar nieuwe mogelijkheden verlopen – naast individuele acties door trekkende partijen zoals Zeeland Seaports en Heros – via een ‘participantengroep’. Deze komt onder regie van Zeeland Seaports enkele keren per jaar bijeen en bespreekt opties voor nieuwe biobased processen die zouden kunnen aansluiten op de bestaande bedrijvigheid.