3.5 Externe informatie

Specifieke producten en processen

Biobrandstoffen - algemeen

Biobased chemicals

Verdere mogelijkheden en ontwikkelingen van biomassa binnen de 'bio-based economy'

Websites

Interessante rapporten / artikelen: