3.4 Overige marktaspecten

De marktmogelijkheden voor elk product zijn vanzelfsprekend zeer verschillend. Hier een aantal aandachtspunten:

  • De markt wordt sterk bepaald door subsidies, beleid en wet- en regelgeving. Er zijn bv. verplichtingen voor het bijmengen van biobrandstoffen en subsidies voor het opwekken van duurzame elektriciteit en warmte door de verbranding en bijstook van biomassa. Ook het klimaatbeleid van overheden bevoordeelt het gebruik van biomassa voor energie, mits duurzaam ingezet.
  • Die duurzaamheid stelt weer randvoorwaarden aan de soort biomassa die mag worden ingezet. Op dit moment is de regelgeving gericht op het voorkomen van ongewenste sociale en ecologische neveneffecten bij het grootschalig importeren en inzetten van biomassa. Zie ook daarvoor het hoofdstuk 10, duurzaamheid. In Nederland geldt daarvoor de NTA 8080  in Vlaanderen geldt de mededeling van de VREG .
  • Voor het vastleggen van wat wel en wat niet biobased producten zijn, wordt een NEN norm ontwikkeld: NEN 310 031 'Bio-based Producten'.
  • Bij het op de markt brengen van ‘biobased’ producten treedt een aparte situatie op, waarbij er een grote afstand kan zijn tussen producent en finale afnemer, die het moeilijk maakt om de voordelen van biobased voldoende te benadrukken. Dit geldt bv. bij biobrandstoffen maar bijvoorbeeld ook bij kleding of andere consumententoepassingen van biobased polymeren (zoals in de nieuwe Coca Cola flessen). Tussen de producent van de biobased grondstof en de uiteindelijke klant, die kiest voor dat biobased product, zitten een aantal stappen en bedrijven die de stappen uitvoeren. Die bedrijven hebben zelf niet altijd een specifieke eigen incentive voor biobased, tenzij het bv. de kosten verlaagt of de kwaliteit verhoogd. Soms hebben de bedrijven zelfs een weerstand tegen het omschakelen naar biobased wanneer de werkwijze geheel moet veranderen. Bij marketing van biobased grondstoffen blijkt dan vaak dat het idee verderop in de keten niet wordt opgepakt. Als producent van de biobased grondstof, helemaal aan het begin van de keten, moet je je dus eigenlijk wenden tot die eindgebruiker/finale consument, helemaal aan het eind van de keten. Dat is een situatie die elders niet voorkomt. Dat vraagt dus een andere manier van marketing. Biobased gaat alleen maar werken als die uiteindelijke klant in staat is met zijn wens terug de keten in te sturen tot aan het gebruik van die biobased grondstof (i.p.v. de traditionele fossiele grondstof). Dat lukt vaak alleen als men macht heeft over die keten, b.v. omdat men een grote klant is. Op dit punt zie je regelmatig biobased producten struikelen.