3.1 Classificatiesysteem

De indeling naar mogelijke producten volgt de classificatie van IEA Bioenergy Task 42 Biorefinery. Deze classificatie gaat ervan uit dat elk biomassa conversie (bioraffinage) systeem geklasseerd kan worden op basis van : 

  1. Producten (materiaal- en energieproducten, opgedeeld volgens de waardepiramide)
  2. Grondstoffen
  3. Platformen (tussenproduct dat verder verwerkt kan worden tot eindproducten)
  4. Processen

Figuur: netwerk van individuele bioraffinage systemen (IEA Bioenergy Task 42) 

Een aantal voorbeelden:

  • biodiesel, veevoer en glycerine uit koolzaad via het olie platform
  • bio-ethanol en veevoer uit tarwe via het C6 suiker platform 
  • bio-ethanol uit tarwestro via de C5 en C6 suiker platforms
  • synthetische biobrandstoffen en chemicaliën uit stro via het syngas platform
  • chemicaliën uit afvalhout via het pyrolyse olie platform
  • bio-methaan (LBM) en meststoffen uit GFT en rundermest via het biogas platform

Elk type biorefinery, met complexe combinaties aan grondstoffen, conversieprocessen en outputproducten kan in principe op deze manier geklasseerd worden.