3.2 Producten en platformen

In dit gedeelte maken we het onderscheid tussen energie- en andere producten (zoals meststoffen, veevoeders, performance materialen, chemicaliën voedingscomponenten, fijnchemicaliën en farmaceutische producten). Daarnaast lichten we ook een aantal typische platformen (tussenproducten) toe. Let wel dat het onderscheid tussen deze drie groepen niet altijd evident is. Bepaalde typische energieproducten zoals methanol, ethanol, waterstof of pyrolyse-olie kunnen ook een platform (tussenproduct) zijn voor verscheidene chemicaliën.