4.3 ECP Ervaring

Omdat de biomassastromen die bij de verschillende ECP cases ter beschikking zijn,  eerder de nattere biomassastromen zijn, blijkt dat de technieken die natte biomassa kunnen omzetten in de ECP cases als belangrijkste conversietechniek wordt  gekozen. 

Vergisting is in vele ECP cases de basistechniek waarrond het conversiepark verder wordt uitgebouwd. Wel verschilt de keuze van vergistingstechniek (droog, nat, tunnelpercolaat) naargelang de mix van biomassa stromen die worden gebruikt. Vergisting is een interessante techniek, ook al omdat deze een mix aan stromen kan verwerken, wat de techniek geschikt maakt voor een slimme combinatie.
 
De verdere uitbouw van de vergisting gebeurt dan in de richting die niet meer alleen afhankelijk is van de ter beschikking staande biomassatromen, maar ook van de per case gewenste outputs: producten (eiwitten, vezels), biobrandstof, biogas/biomethaan, elektriciteit of warmte.