5.1 Vormen van synergie

De verschillende vormen van synergie zijn:

  • schaalvoordelen:
    • gezamenlijk gebruik van voorzieningen en infrastructuur (logistieke voorzieningen, installaties voor invoeren van groen gas of elektriciteit op regionale netwerken, waterzuivering, etc.);
    • gezamenlijk inkopen van biomassa;
  • cascadering (bv. afvalwater van één proces kan nog van voldoende kwaliteit zijn voor een ander proces);
  • uitwisseling van restwarmte;
  • aanbieden van biomassa reststromen van een proces als input voor een ander.

Ook zijn vele niet-technische synergievoordelen mogelijk; deze worden hier niet verder uitgewerkt.