ECP stofstromenmodel

Het ECP stofstromenmodel berekent stofstromen (inclusief energie) binnen een cluster van bioenergieprocessen. In het model is een groot aantal bioenergieprocessen voorgedefinieerd, met gangbare procesparameters.

Het gebruik van het systeem gaat als volgt:

De gebruiker definieert (uitgaande van een processchema) een ECP-ontwerp in het modelsysteem:

  • definitie van de biomassastromen (type biomassa + hoeveelheid);
  • selectie van beoogde biomassaprocessen;
  • aangeven van de verbindingen tussen de processen;
  • eventueel aanpassen van procesparameters (zoals gemiddelde biogasrendement van de biomassa).

Op basis van deze gegevens berekent het model de omvang van iedere processtroom en de energiebehoefte en –verbruik per proces.

Op deze wijze kunnen met geringe inspanning verschillende ECP scenario’s worden doorgerekend.

Bijlage(n):