Beerse/Merksplas

Vanuit de Antwerpse Kempen is er stijgende interesse om te investeren in duurzame energie. IOK – de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij van de Kempen – wil met zijn bestaande composteringsinstallatie voor de verwerking van GFT en groenafval vooruit denken naar een duurzaam energie conversie park. Jaarlijks verwerkt de composteerinstallatie een 60.000 ton GFT- en groenafval; dit kan in de toekomst mogelijk aangevuld worden met nog een extra 15.000 ton aan andere stromen vanuit infrastructuurbeheer en landbouwresiduen.

Op basis van deze biomassastromen werd gezocht naar een geïntegreerd concept. De gekozen verwerkingstechnieken voor het GFT- en groenafval en bijkomende biomassastromen moeten passen binnen het principe van een duurzaam materialenbeheer. Daarom werd gekozen voor het vergisten van de vergistbare fractie gevolgd door een kwalitatieve nacompostering. De compost zet IOK Afvalbeheer nu al af binnen zijn lokaal netwerk. IOK Afvalbeheer wil dit ook blijven doen in de toekomst. Voor de valorisatie van het biogas wordt gezocht naar de best beschikbare economische valorisatiemogelijkheid. Verschillende opties worden onderzocht. 

Een eerste mogelijkheid is elektriciteit- en warmteproductie die gedeeltelijk ter plaatse wordt gebruikt en gedeeltelijk getransporteerd kan worden. Een tweede optie is het transporteren van het biogas naar een elektriciteits- en warmteproductie-eenheid naar de nabijgelegen Kolonie van Merksplas om daar een gedeelte van de warmte en elektriciteitsvoorziening te verzorgen. Als laatste optie kan worden gedacht aan opwaardering van het biogas tot biomethaan (aardgaskwaliteit) dat ingezet kan worden als bio-brandstof voor de eigen afvalvrachtwagens van IOK Afvalbeheer of voor injectie op het aardgasnet. Het ECP in Beerse/Merksplas zal op die manier niet alleen kunnen instaan voor zijn eigen energiebehoefte, maar kan ook, afhankelijk van de gekozen valorisatieroute van het biogas, energie leveren aan omliggende energieconsumenten. Diverse mogelijkheden in de omgeving om synergieën mee uit te bouwen, worden in dat kader onderzocht.

In de ECP case Beerse-Merksplas wordt gestreefd naar een gefaseerde uitbouw van een ECP. In een eerste fase werd onderzocht of bijkomende biomassastromen naar deze site gebracht kunnen worden. Uit dit onderzoek is gebleken dat het aanbod aan GFT- en groenafval met een kwart verhoogd kan worden. In een tweede fase werd gezocht naar een concept dat de meeste toegevoegde waarde kan creëren uit de huidige en de geïdentificeerde, bijkomende biomassastromen. In de laatste fase wordt gekeken hoe een dergelijk concept te organiseren en hoe te komen tot een geïntegreerd concept met de verschillende partijen. Partijen die de ontwikkeling van het ECP Beerse/Merksplas van dichtbij volgen zijn IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij van de Kempen), gemeente Beerse, gemeente Merksplas, de tuinbouwsector, infrastructuurbeheerders, potentiële warmteafnemers en de Kolonie Merksplas.

Een uitgebreide beschrijving van het verloop van het ECP Beerse/Merksplas kan U in onderstaande rapporten terug vinden:

Overhandiging van het eindrapport van de ECP case Beerse/Merksplas aan IOK Afvalbeheer

Contactgegevens
Nathalie Devriendt (VITO)
first.lastname@vito.be
Tel. +32 14 33 58 73

Luc Pelkmans (VITO)
first.lastname@vito.be
Tel. +32 14 33 58 30

Miet Van Dael (Universiteit Hasselt)
first.lastname@uhasselt.be
Tel. +32 11 26 87 43