Sluiskil

Biopark Terneuzen is een bedrijvenpark waar verschillende ecologisch duurzame processen worden gecombineerd. Reststromen worden benut door koppelingen tussen bedrijven: in kassen wordt warmte en CO2 van verschillende bedrijven gebruikt, bedrijven wisselen reststromen van voedingsprocessen uit en er wordt gebruik gemaakt van centrale voorzieningen zoals een waterzuivering.

In het bijzonder het terrein van Heros fungeert als ankerpunt waar diverse bio-energie processen zijn of worden gerealiseerd, waaronder grootschalige vergisting tot biogas, biodieselproductie en een thermische biomassa-installatie. Nieuwe activiteiten worden gezocht. Daarbij verdient het ontwikkelen van  synergie tussen verschillende installaties prioriteit.

Het ontwikkelingsproces van Biopark Terneuzen is een typisch stap-voor-stap proces. Typerende benadering van belangrijke stakeholders:

  • overheden en ontwikkelingsmaatschappijen: agendavormend, stimulerend
  • Havenbedrijf: aanjagen van het proces door het ontwikkelen van beelden en het actief ontwikkelen van het glastuinbouwcomplex (dat restwarmte en CO2 afneemt)
  • Heros (eigenaar van het terrein waar veel van de bio-energieprojecten worden ontwikkeld): zoeken naar partners en ideeën voor nieuwe processen.

In een blueprint van een geïntegreerd ECP kunnen fraaie synergieën tussen verschillende installaties worden bedacht. Ook bij de stapsgewijze ontwikkeling zoals op het Biopark zijn verschillende vormen van synergie ontwikkeld (centrale faciliteiten, uitwisseling van warmte, glycerine, etc.). Echter, optimale afstemming van aanbod en vraag naar bijvoorbeeld warmte blijkt niet zomaar mogelijk: een geïntegreerd ontwerp levert toch vaak nog andere optimalisatiemogelijkheden op.

Onderzoek wordt gericht op de vraag hoe in een dergelijk stapsgewijs ontwikkelingsproces nog extra duurzaamheidsverbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Een mogelijkheid is het winnen van hoogwaardige componenten uit biomassastromen voordat deze tot energie worden omgezet. Dit vormt mogelijk een model aan de hand waarvan biogas in de toekomst, na afloop van directe subsidie op duurzame energie, nog steeds rendabel geëxploiteerd kan worden. Daarbij wordt nadrukkelijk ook gekeken hoe regionale biomassa aangewend kan worden.

Een uitgebreide beschrijving van het verloop van het ECP Sluiskil kan U in onderstaand rapport terug vinden:

 

Contactgegevens:

Jan Broeze, Food & BioBased Research, Wageningen UR
first.lastname@wur.nl

Pieter Vollaard, Hogeschool Zeeland
pj.lastname@hz.nl
tel. +31.11.84.89.472