Lommel

 

Voor het Energie Conversie Park (ECP) in Belgisch Limburg was er bij de start van het project nog geen exacte locatie vastgelegd. Om de keuze voor een potentieel interessante locatie efficiënt aan te pakken, werd een ‘macro-screening’ uitgevoerd over de hele provincie. Hiervoor werden een aantal criteria opgesteld waaraan, met behulp van een expertenpanel, een gewicht is toegekend en een score per gemeente. De gehanteerde hoofdcriteria waren:

  1. input (aanwezigheid van biomassa),
  2. output (lokale afzetmogelijkheden),
  3. installaties (bestaande verwerking van biomassa) 
  4. maatschappij (industriële ruimte, bereikbaarheid en gemeentelijk engagement).

Op basis van de totaalscores werden de meest interessante ECP-locaties bepaald. Het resultaat is grafisch weergegeven in de figuur hiernaast. Hoe donkerder de locatie (gemeente) is ingekleurd op het kaartje, hoe interessanter deze is voor het realiseren van een ECP.

 

Na de macro-screening werd een meer gedetailleerde screening in de regio van Lommel uitgevoerd (zie linksbovenaan op het kaartje). Deze keuze werd o.a. gemaakt door de relatief hoge score van Lommel, het potentieel aan bosgebied, ook in naburige gemeenten, en de nabijheid van landelijke en bosrijke gebieden net over de grens met Nederland. Het nieuw te ontwikkelen (CO2-neutrale) bedrijventerrein Kristalpark III werd als lokatie gekozen.

Aan de hand van enquêtes en interviews werd het economisch biomassapotentieel van o.a. reststromen uit bos, industrie en landbouw en organisch afval in de regio rond Lommel (straal ca. 30 km) ingeschat. Ook werd de vraag naar en het aanbod van grote warmtevragers en -aanbieders in kaart gebracht. Tegelijkertijd werd nagegaan in welke mate Lommelse bedrijven geïnteresseerd zijn in een mogelijke samenwerking aangaande een meer klimaatneutraal bedrijvenpark.

Een ECP-concept lanceren op een volledig nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein vergt enige creativiteit. Daarom wordt nauw samengewerkt met de Stad Lommel, de provinciale ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM Limburg), de Limburgse reconversiemaatschappij (LRM) en de Lommelse ondernemersclub (LOC). Dit multi-stakeholder overleg maakt het mogelijk om tot een concreet, realiseerbaar concept te komen dat snel kan opgenomen worden door geïnteresseerde partners.

Een bijkomende reden voor de keuze voor Lommel is dat er rekening wordt gehouden met het gebruik van biomassa afkomstig van vervuilde gronden. In een gebied van 700 km² in de grensoverschrijdende Kempense regio is er een historische vervuiling van zware metalen als gevolg van de metaalverwerkende industrie. Via de toepassing van fytoremediatie (het gebruik van planten voor het saneren van vervuilde gronden) en verwerking in een ECP van de daardoor verkregen biomassa, kan winst geboekt worden op meerdere vlakken.

 

Een samenvatting en uitgebreide beschrijving van het verloop van het ECP Lommel kan U in onderstaande rapporten terug vinden:

Voor meer informatie of indien u als ondernemer geïnteresseerd bent in het mee ontwikkelen van dit concept, neemt u gerust contact op.

Contactgegevens:

Ruben Guisson (VITO)
first.lastname@vito.be
tel. +32 14 33 58 49

Miet Van Dael (Universiteit Hasselt)
first.lastname@uhasselt.be
tel. +32 11 26 87 43