Achtergrondinformatie

Achtergrond informatie die in de loop van het project is verzameld, is beschikbaar op het kennisplatform. Dit kunnen eigen overzichten zijn, links naar sites waar specifiek documenten gevonden kunnen worden of pdf’s van moeilijker te vinden documenten. Dit is vanzelfsprekend continu in beweging.