Kennis van elders

Op het terrein van ‘biomassa voor grondstof en energie’ lopen inmiddels veel projecten in de regio Zuid-West Nederland en Vlaanderen (wat we nu de ‘Zuidelijke Delta’ noemen tegenover de Rijnmond en de ‘Noordelijke Delta’ rond de Eemsmond). Daarnaast zijn er nationaal en international projecten op dat gebied. Er zijn ook, met name regionaal, diverse samenwerkingsverbanden.
 
Er zijn verder steeds meer kennisuitwisselingsplatforms breed op het gebeid van biomassa en duurzame energie, en op specifieke deelgebieden en technologien.
 
Zonder een compleet overzicht te kunnen of te willen geven, worden er hier een aantal vermeld. Het is uitermate nuttig om van elkaar te leren. Opnieuw doen wat een ander al heeft uitgeprobeerd is verspilling van kostbare tijd en middelen.

Projecten in de regio

Projecten elders

Kennisplatforms