Home

  Het concept ’Energie Conversie Parken’ (ECP) mikt op een economisch haalbare valorisatie van regionaal beschikbare biomassa. Dit door gebruik te maken van synergieën tussen diverse biomassastromen en conversietechnieken. Deze website biedt u meer informatie over het ECP-concept aan de hand van de resultaten van een vijftal uitgevoerde case studies en het ECP-kennisplatform.

De uitgevoerde case studies en het ontwikkelde kennisplatform zijn het resultaat van het in de periode april 2010 - juni 2013 uitgevoerde project 'Energie Conversie Parken'. Binnen dit project werkten vijf kennisinstellingen uit Vlaanderen en Nederland samen: VITO, Universiteit Hasselt, Avans Hogeschool, Wageningen Universiteit en Hogeschool Zeeland. De kennis en ervaring van deze partijen op het gebied van biomassa en duurzame energie is gezamenlijk ingezet om te komen tot betere oplossingen voor het benutten van regionaal beschikbare biomassa (rest)stromen.

Het ECP-concept

Bij klassieke bio-energie productie is de installatie zelf doorgaans ontworpen op maat van één specifieke biomassa, met één conversietechnologie, gefocust op één specifieke output (elektriciteit, óf warmte, óf biobrandstof). Binnen een ECP gaan we uit van een synergetisch, multi-dimensionaal concept. Zowel met grondstoffen, conversietechnologieën als met toepassingen kunnen veel combinaties gemaakt worden die leiden tot technisch haalbare en economisch rendabele installaties. Bovenstaande figuur biedt een eenvoudige weergave van het theoretische ECP-concept.